Fundacja PZU

URL: http://fundacjapzu.pl/

: Polska

"Pomagamy pomagać" - to motto Fundacji PZU, która realizuje je z pasją od 2004 roku, wspierając strategiczne obszary:

edukację - szczególnie w zakresie inicjatyw wyrównujących szanse i tworzących warunki dla lepszego rozwoju intelektualnego, zawodowego i kulturalnego młodych ludzi, szczególnie poprzez konkursy dotacyjne dla organizacji lokalnych: „Z PZU po lekcjach”, „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z PZU” oraz „PZU z kulturą”;

opiekę i pomoc społeczną – poprzez wsparcie dla organizacji i osób fizycznych, m. in. w zakresie pokrywania kosztów leczenia, rehabilitacji i zakupu sprzętu medycznego albo leków;

ochronę zdrowia wspieramy projekty edukacyjne dla pracowników placówek medycznych, poprzez nasze działania promujemy również zdrowy i aktywny tryb życia;

kulturę i sztukę – szczególnie w zakresie wspierania wydarzeń artystycznych oraz działań upowszechniających wiedzę o kulturze i sztuce polskiej, wspierania artystów i uzdolnionej młodzieży;

Fundacja PZU Współpracuje z organizacjami pozarządowymi zarówno w Polsce, jak i za granicą, instytucjami, klubami sportowymi, szkołami i uczelniami. wspierając merytorycznie, organizacyjnie i finansowo realizację projektów. W ramach współpracy z Fundacją PZU rocznie realizowanych jest blisko 200 projektów we wszystkich obszarach działania Fundacji.

 

Hiszpania

UBAE (Union Barcelona of Association of Sport)

UBAE to czołowy promotor sportu i fitnessu w Katalonii oraz poza nią, zarówno w pozostałej części Hiszpanii, jak i w innych państwach Europy. Ta pozarządowa organizacja non-profit, założona zosta...

Włochy

UISP (Unione Italiana Sport Per tutti)

Zadaniem UISP jest promowanie aktywności fizycznej ponad wszelkimi podziałami. Organizacja, walcząc z wszelkimi przejawami dyskryminacji w dostępie do oferty sportowej, promuje solidarność, ...

Niemcy

Die Brandenburgische Sportjugend

Die Brandenburgische Sportjugend to niezależna organizacja non-profit, działająca na terenie Brandenburgii. W jej skład wchodzą członkowie ponad 2500 tysiąca klubów sportowych dzieci i ...

Słowenia

IASLIM (International Association of Sport and Leisure Infrastructure Management)

International Association of Sport and Leisure Infrastructure Management (IASLIM) to międzynarodowa, pozarządowa i niekomercyjna organizacja, powstała w celu ciągłego rozwoju i poprawy infrastruktury ...

Polska

Ludowe Zespoły Sportowe (LZS)

Ludowe Zespoły Sportowe to ogólnopolskie zrzeszenie klubów sportowych działających w społecznościach lokalnych. LZS istnieją od lat czterdziestych, a szczególnie intensywnie rozwijały się w latach pię...

Dania

ISCA (International Sport and Culture Association)

ISCA pełni rolę globalnej platformy, otwartej dla organizacji działających obszarze sportu dla wszystkich, sportów rekreacyjnych i aktywności fizycznej. Utworzona w 1995 roku, obecnie jest marką ...

Wielka Brytania

The Youth Sport Trust

The Youth Sport Trust to niezależna, brytyjska organizacja charytatywna, mająca na celu pozytywną zmianę życia młodzieży poprzez sport. Od 1994 wspiera ona wszystkich młodych ludzi, aby dzię...

Wielka Brytania

Street Games

Street Games to sportowa organizacja charytatywna wprowadzająca pozytywne zmiany w społeczeństwie oraz w życiu poszczególnych osób, poprzez wspieranie sieci projektów, które pozwalają zaanga...

Polska

Grupa PZU

Grupa PZU od wielu lat nieustannie rozwija działania na rzecz promocji zdrowia i aktywnego stylu życia. Stawia na sport w wydaniuamatorskim, chcąc podkreślić jego olbrzymie znaczenie w profilakty...

Wielka Brytania

European Healthy Stadia Network

EHSN to powstała w Wielkiej Brytanii sieć organizacji z wielu krajów Europy, która wspiera kluby sportowe oraz organa rządowe w tworzeniu polityk promujących zdrowie.Organizacja postrzega stadiony ora...

Polska

Szkolny Związek Sportowy (SZS)

Szkolny Związek Sportowy jest stowarzyszeniem sportowo-wychowawczym uczniów, nauczycieli i innych osób działających dla zdrowia, aktywności ruchowej i sportu. SZS rozwija kulturę fizyczną, a w szczegó...

Węgry

Hungarian School Sport Federation

Hungarian School Sport Federation to największa społeczna organizacja na Węgrzech zajmująca się sportową edukacją młodzieży. W 2012 roku przeszła ona znaczącą transformację. Oprócz dotychczasowego nie...

Francja

UFOLEP (Union française des œuvres laïques d'éducation physique)

Organizacja UFOLEP została założona w 1928 roku. Dziś jest przodującą federacją sportową, działającą na terenie Francji, zrzeszającą 364 tysiące członków i ponad 8500 klubów.UFOLEP każd...

Brazylia

SESC Sao Paulo (Social Service of Commerce)

Brazylijska organizacja powołana do życia w 1946 roku. Dzięki nieustannemu rozwojowi, w latach 80-tych wprowadziła w Brazylii nowe modele działania w dziedzinie kultury, podkreślając rolę pozaformalne...

Europa

EUPEA

EUPEA to niekomercyjna, pozarządowa, profesjonalna organizacja, zrzeszająca krajowe stowarzyszenia wychowania fizycznego, promująca edukację fizyczną i sport w szkołach w całej Europie,...

Szwecja

SISU Idrottsutbildarna

SISU to wiodąca organizacja sportowa na terenie Szwecji, ściśle współpracująca ze Szwedzką Konfederacją Sportu. SISU wspiera kluby sportowe oraz federacje w ich rozwoju. Grupą...

Bułgaria

BG Be Active

Założona w 2011 roku organizacja BG Be Active ma na celu poprawę warunków uprawiania sportu masowego w Bułgarii, a także podnoszenie świadomości na temat korzyści, jakie niesie ze sobą aktyw...

Belgia

ECF (European Cyclists` Federation)

Europejska Federacja Cyklistów powstała w 1983 roku z myślą o promocji roweru jako ekologicznego i zdrowego środka transportu oraz rekreacji. Organizacja posiada europejskie korzenie, ale wyzwania, pr...

Belgia

EIN (EPODE International Network)

EPODE International Network to niekomercyjna organizacja powstała w 2011 roku. Jej działania są współfinansowane przez Coca-Colę oraz Nestlé. Biura organizacji znajdują się w Belgii oraz w Paryżu...

Świat

Active Healthy Kids Global Alliance

The Active Healthy Kids Global Alliance to sieć złożona z badaczy, fachowców w dziedzinie zdrowia oraz wielu interesariuszy, którzy pracują wspólnie na rzecz rozwoju aktywności fizycznej dzieci i młod...

Polska

Centrum Wyzwań Społecznych

Centrum Wyzwań Społecznych (Social Challenges Unit) przy Instytucie Studiów Społecznych UW działa od stycznia 2014 roku. Jego misją jest wspieranie innowacyjności w naukach społecznych, a także skutec...

Islandia

The Icelandic Youth Association (UMFÍ)

Islandzkie Stowarzyszenie Młodzieży zostało założone w Thingvellir 2 sierpnia 1907 roku, zaledwie rok po powstaniu pierwszej tego typu organizacji na terenie kraju. Propagowane przez nie hasła rozprze...