Niemal 50 młodych osób z całej Europy wzięło udział w szkoleniu, które Fundacja V4Sport, we współpracy z 3 innymi organizacjami (ze Szwecji, Niemiec i Wielkiej Brytanii) przeprowadziła w niezwykle malowniczym Ambleside (Lake District, UK).

 

Szkolenie zostało zrealizowane w ramach  projektu Youth Leaders Across Borders, który finansowany jest ze środków europejskich (w ramach programu Erasmus +).

Główny cel projektu to wypracowanie programu szkolenia, który pomoże młodzieży pochodzącej ze środowisk z mniejszymi szansami na sukces, zwiększenie poziomu pewności siebie, wypracowanie umiejętności liderskich, a także zainteresuje ich różnorodnymi inicjatywami realizowanymi w Europie, jak np. wymiana młodzieży.

W ramach niezwykle intensywnego programu, uczestnicy/czki brali udział w warsztatach, które pomagały młodym liderom przeanalizować posiadane przez nich umiejętności, ale też nabyć nowe, tak aby docelowo mogli oni podejmować działania międzynarodowe na własną rękę.

„Testowany” w Ambleside program szkoleniowy był wypracowywany przez 4 partnerskie organizacje w okresie 12 miesięcy. W trakcje tej pracy każda organizacja, dzieląc się swoimi doświadczeniami, wpływała na ostateczny jego kształt. Wszystko to miało na celu opracowanie jak najbardziej realistycznego programu, który będzie możliwy do  wykorzystania w każdym z krajów europejskich.

Dzięki bardzo dużemu zaangażowaniu uczestników i niemal natychmiastowej informacji zwrotnej, udało się zebrać dużą ilość materiału, niezbędnego do przygotowania programu w ostatecznej wersji.

Wiele z przeprowadzonych w Lake District zajęć odbywało się na świeżym powietrzu, pod opieką niezwykle wykwalifikowanej kadry z Brtahay Trust. Takie aktywności jak wspinaczka w profesjonalnym zabezpieczeniu na wysokie słupy, czy chodzenie wśród koron drzew to tylko namiastka tego, w co mogli się zaangażować nasi uczestnicy.  Zresztą, zobaczcie sami (link do filmu)

Już niebawem, bo poczynając od lutego 2017 r., podobne szkolenia przeprowadzimy w Niemczech, Szwecji i w Polsce. Na te zaplanowane do realizacji w Polsce już zapraszamy serdecznie.