Think Tank for Sport jest wspólną inicjatywą Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej, Grupy V4sport oraz Spółki PL2012+, działającej pod hasłem: Razem rozruszamy Polaków!

Uruchomiliśmy go po to, żeby:

  • POZNAĆ jak najlepiej i najbardziej obiektywnie wszystkie zagadnienia związane ze sportem i jego upowszechnianiem.
  • INSPIROWAĆ poprzez szukanie odważnych wizji, rozwiązań i dobrych praktyk, które są skutecznie stosowane na innych polach.
  • POMAGAĆ W PLANOWANIU I MYŚLENIU STRATEGICZNYM wszystkim tym instytucjom, które chcą, mają plan i ambicje działać w obszarze sportu powszechnego. 
  • SIECIOWAĆ i UŁATWIAĆ SPOTKANIE/WSPÓŁPRACĘ w wielkiej społeczności sportowej,