Poprawa wyznaczonego przez organizację celu - czyli zaktywizowanie do ruchu i aktywności jak największej liczby Polaków wymaga kształtowania postaw, informowania, przekonywania i prezentowania dobrych praktyk. Generatorem są dla nas narzędzia, które wykorzystujemy wraz z naszymi Partnerami. Tylko współpraca ponad podziałami i zaangażowanie sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego pomogą nam zbudować zasięg, a co się z tym wiąże dotrzeć do jak największej liczby nieświadomych rodaków.

Ta swoista koalicja pomiędzy światem biznesu, a podmiotów publicznych legitymizuje nasze działania prowadzone w tym sektorze.

CSR jest dla nas synonimem sytuacji win-win, w której na najwyższym stopniu podium stoją wszyscy jego beneficjenci. Dzięki niemu możemy zaprezentować problem oraz metodologię zapobiegawczą, przyczyniając się do zwiększenia świadomości i edukacji. W ślad za tym budujemy również markę naszych Partnerów, którzy troszczą się o dobro społeczne.

Pomysły na kampanie społeczne rodzą się w oparciu o analizę naszych – często negatywnych – zachowań i przyzwyczajeń. Niekiedy nie zdajemy sobie sprawy, że drobne codzienne problemy mogą urastać do rangi wielkich kłopotów w przyszłości: ze zdrowiem, motywacją czy samopoczuciem.

Naszą rolę definiujemy jako uświadamianie i podkreślanie konsekwencji. Nie będziemy bierni. Będziemy mówić o tym głośno.