"Muuvit - Ruszaj się z klasą!" to program adresowany do dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów. Uczestniczące w projekcie klasy wybierały wirtualny cel swojej podróży, do którego zbliżały się wykonując proste ćwiczenia fizyczne, stymulujące aktywność ruchową i rozwijające ciekawość.

Za pośrednictwem specjalnej platformy internetowej, dzieci i ich rodzice otrzymali możliwość śledzenia wirtualnej drogi danej klasy do osiągnięcia celu oraz obserwacji rywalizowania w formie zabawy. Każde ćwiczenie (jazda na rowerze, gra w piłkę, zabawy ruchowe) wykonane danego dnia przez dziecko było notowane w specjalnym dzienniczku i przyczyniało się do punktów zbieranych przez klasę.

Celem kampanii było zwiększenie aktywności ruchowej dzieci, dzięki innowacyjnej formie i wykorzystaniu nowych technologii. W Muuvit zaangażowało się 300 klas w całej Polsce, czyli około 6 tysięcy dzieci. Średnio każde z nich zwiększyło swoją dzienną aktywność ruchową o godzinę.