Koordynacja Programu polegającego na wybudowaniu w gminach w Polsce PZU Tras Zdrowia – obiektów sportowo-rekreacyjnych, na których można podejmować aktywność ruchową. Gminy zostają wyłonione w drodze konkursu. Środki na realizację przedsięwzięcia przeznacza Grupa PZU, przy wsparciu samorządów lokalnych.

Ważnym aspektem Programu są konsultacje społeczne, przeprowadzone w poszczególnych lokalizacjach. To lokalne środowisko decyduje o tym, w jaki sposób obiekt będzie zagospodarowany i wykorzystywany przez cały rok.

Celem PZU Tras Zdrowia jest promocja aktywności ruchowej i zabaw na świeżym powietrzu wraz z całą rodziną, poprzez stworzenie miejsc, w których można bezpiecznie zajmować się sportem i podejmować aktywność fizyczną. Program podkreśla troskę PZU o to, aby rosło nam pokolenie zdrowych Polaków.

Efektem Programu jest powstanie kilkudziesięciu PZU Tras Zdrowia na terenie całej Polski, przekładające się na poprawę sprawności fizycznej oraz zdrowia mieszkańców Polski.