Super Orliki to konkurs, przeznaczony dla animatorów pracujących na Orlikach, wyróżniający innowacyjność, pomysłowość na zagospodarowanie obiektu oraz zaangażowanie różnych grup społecznych w aktywność fizyczną.

Jego celem jest pokazanie jak ciekawe mogą być zajęcia na Orlikach. Wskazanie ich wielofunkcyjności oraz powszechnej dostępności – bez względu na wiek i status materialny. Potęgowanie inwencji animatorów.

Super Orliki angażują lokalne społeczności w głosowanie na najlepszych Animatorów Orlika oraz Przyjaciół Orlika. Pomagają także w promocji dobrych nawyków związanych z zarządzaniem Orlikami.