Imprezy masowe wolne od dymu tytoniowego to projekt realizowany z udziałem ekspertów Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Celem programu było wypracowanie partnerstwa międzysektorowego, działającego na rzecz promocji zdrowia publicznego.

W ramach projektu zorganizowano cykl warsztatów tematycznych w czterech Miastach Gospodarzach UEFA EURO 2012™. Przedstawiono i przedyskutowano możliwość organizowania imprez masowych, w czasie których panowałby zakaz palenia w strefach kibica. Była to pierwsza tego typu inicjatywa, dotycząca wydarzenia najwyższej rangi sportowej.