Możliwość bezpośredniego kontaktu z człowiekiem, przekonania go do naszych idei i wytłumaczenia rangi aktywności fizycznej w codziennym życiu - jest dużo bardziej efektywna niż inna forma styczności. Z tego względu staramy się wychodzić do ludzi organizując eventy, wydarzenia plenerowe lub nieszablonowe akcje specjalne.

Naszym celem staje się wtedy dotarcie do możliwie szerokiego audytorium  - zapewnienie mu możliwości atrakcyjnego spędzenia czasu, a także zwrócenie uwagi na problem i zachęcenie do podążania wspólnym szlakiem.

Sport jest dla nas narzędziem do zmian społecznych oraz formą nawiązania dialogu. Uczymy zachowań fair play, przeciwdziałamy problemom braku aktywności i tłumaczymy benefity z tego płynące.