Organizacja turnieju piłkarskiego Eurocamp 2012, dedykowanego dla dzieci i młodzieży z całej Europy. Został on przygotowany we współpracy z UEFA, Komisją Europejską oraz streetfootballworld.

Turniej stał się integralnym elementem promocji zasad fair-play sygnowanych przez UEFA w trakcie UEFA Euro 2012™ w Polsce i na Ukrainie. Jego celem była także integracja międzykulturowa młodzieży.

Zawody rozegrane zostały wedle metody football3, polegającej na przyznawaniu punktów za zachowania zgodne z duchem gry. Zgromadziły kilkuset uczestników z 41 państw Europy: dziewczynek i chłopców, oraz liczną publiczność. Placem gry była specjalnie przygotowana infrastruktura, na którą składało się sześć boisk umiejscowionych w samym centrum Wrocławia.

Eurocamp 2012 był czymś więcej niż zwykłym turniejem piłki nożnej. Było to święto czystej gry, poszanowania zasad fair play, które umożliwiło zbliżenie młodych ludzi z różnych środowisk i krajów, co podkreślił Peter Gilliéron, członek Komitetu Wykonawczego, oraz Przewodniczący Komitetu ds. fair play i odpowiedzialności społecznej UEFA.