Nasze wieloletnie doświadczenia w zakresie zarządzania sportem i praktyczna wiedza nabyta w trakcie realizacji rozmaitych projektów sprawia, iż czujemy się zobligowani do przekazywania know-how wszystkim zainteresowanym.

Chcemy krzewić idee aktywnego życia, podkreślać wartości i korzyści płynące z uprawiania sportu na poziomie amatorskim. Przekazywać informacje dotyczące mechanizmów zarządzania sportem oraz przedsiębiorczością.

Na rynku polskim jesteśmy prekursorem w zakresie współpracy i zrealizowanych szkoleń dla wolontariuszy. Szkolimy liderów, którzy przejmując wiedzę przygotowują się do jej przekazania kolejnym pokoleniom i przodownikom.