Szkolenie dla młodych liderów z czołowych, europejskich organizacji pozarządowych, w zakresie rozwoju poprzez piłkę nożną. Meritum szkolenia było przygotowanie planu organizacji turnieju piłkarskiego, promującego zasady fair-play.

Istotą szkolenia stało się również przygotowanie uczestników do roli animatorów warsztatów edukacyjnych i kulturalnych dla dzieci i młodzieży oraz mediatorów w trakcie turnieju.

Tematyka szkolenia obejmowała zagadnienia z zakresu: integracji, spójności społecznej, dialogu międzykulturowego, przywództwa i zasad zdrowego stylu życia.