Zajęcia były doskonałą okazją do poznania osób ze środowiska sportowego i wymiany poglądów. Cały cykl szkoleniowy został sfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Warsztaty, zorganizowane przez Fundację V4Sport, obejmowały materiał z zakresu:
  • Aspektów prawnych związanych z wolontariatem sportowym – prawa i obowiązki organizacji sportowej, prawa i obowiązki wolontariuszy/ek sportowych;
  • Identyfikacji obszarów działalności organizacji sportowej, w których możliwe jest wsparcie ze strony wolontariuszy/ek;
  • Identyfikacji możliwych „stanowisk pracy” dla wolontariuszy/ek w ramach tych obszarów;
  • Określania zakresu obowiązków dla każdego ze zidentyfikowanych „stanowisk pracy” dla wolontariuszy/ek;
  • Określania wymiaru czasu pracy dla każdego ze zidentyfikowanych „stanowisk pracy” dla wolontariuszy/ek;
  • Określania kwalifikacji wymaganych na każdym ze zidentyfikowanych „stanowisk pracy”;
  • Poznawania motywacji osób zainteresowanych wolontariatem sportowym;
  • Prowadzenia efektywnej rekrutacji wolontariuszy/ek;
  • Umiejętnego zarządzanie wolontariuszami/kami.