Wolontariat jest dla nas czymś więcej niż tylko połączeniem oczekiwań organizatora imprezy z chęcią zdobycia doświadczeń przez młodych ludzi. Jest dla nas ogniwem łączącym pokolenia, kultury i narodowości. To spoiwo dzięki któremu aktywujemy społeczności lokalne, gwarantując satysfakcję i ciekawe przeżycia.

Fundacja V4Sport współpracuje ściśle z operatorem Stadionu Narodowego – Spółką PL.2012+. W ramach kooperacji dostarczamy kompleksowe rozwiązania związane z rekrutacją wolontariuszy i kontrolą nad ich obowiązkami. System SVRM (Sport Volunteers Relationships Management) pozwala tworzyć i zarządzać kalendarzami oraz listami wolontariuszy. W aplikacji możliwe jest generowanie rozmaitych formularzy, ankiet i newsletterów. Ocenę organizacji przez wolontariusza (i wolontariusza przez organizację) umożliwia system medali – ocen. SVRM pozwala też na stworzenie biblioteki plików do pobrania i generowanie dokumentacji (umowy, certyfikaty i wiele innych), wykorzystywanej potem w korespondencji masowej.


W ramach współpracy ze Stadionem Narodowym organizujemy wolontariat stały, a także zapewniamy obsługę wolontariacką niemal wszystkich imprez sportowych i kulturalnych, odbywających się na naszym narodowym obiekcie.