Otwartość i aktywność przedstawicieli V4Sport na forum wymiany poglądów, prowadzi często do nawiązywania wartościowych kontaktów z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi mającymi podobne cele. Konsultanci Grupy V4Sport są zapraszani jako prelegenci podczas branżowych konferencji, w trakcie których dzielą się swoim doświadczeniem.

Świat – wedle teorii McLuhana – jest globalną wioską dlatego nie ograniczamy się do swojego podwórka. Szukamy inspiracji w różnych częściach globu uczestnicząc w spotkaniach roboczych często jako jedyni przedstawiciele z Polski. Jesteśmy identyfikowani jako kluczowa w Polsce organizacja wychodząca naprzeciw problemom związanym z brakiem ruchu i aktywności.

Aktywnie wspieramy również rodzime organizacje służąc doświadczeniem i niezbędnymi narzędziami.